logos

Errenteriako Hiri-hondakin Solidoen Prebentzio-plana onartu du Udalak


Azaroaren 18an Errenteriako Tokiko Gobernu Batzordeak udalerrian hondakinak prebenitzea helburu duen plangintzarako dokumentuari behin betiko onarpena eman zion.

Errenteriako Udalaren hondakinak prebenitzeko egitasmoak, modu ordenatuan, plangintza baten barruan kokatu asmoz, Errenteriako Hiri-hondakin Solidoen Prebentzio-planaren (HHSPP) osaketa lanak burutu ditugu 2014ean zehar. Horretarako, Errenteriako Udalaz gain, besteak beste, Errenteriako Ingurumeneko Aholku-kontseiluak (IAK), Errenkoaldek, IAKko Hondakinen Taldeak eta hainbat herritarrek (web bidez), hartu dute parte.

Plana zenbakitan

  • HHSPPk 7 esparru nagusi hartzen ditu kontuan: Konpostatzearen kultura zabaltzea; Hondakinik gabeko erosketa; Elikadura solidarioa; Sentsibilizazioa, informazioa eta kontzientziazioa; Sektore ezberdinen artean prebentzioa sustatzea; Hondakinen berrerabilpena bultzatzea; Hondakinik gabeko festa eta ekitaldiak.
  • HHSPPk 50 ekintza biltzen ditu, horietatik 28 lehentasun altukoak eta 22 lehentasun ertainekoak bezala definituz. 
  • Planaren oinarri den hondakinen ezaugarritzean udalerriko 15 auzoetako kaleko edukiontzi berdeetatik lagin ezberdinak hartu ditugu honako emaitza lortuz:

Zabor-poltsaren ezaugarritzeko grafikoa