Lege-Oharra

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, INGURU21 SL enpresak jakinarazi du www.izadi21.eus. webgunearen titularra dela. Lege horren 10. artikuluaren eskakizunarekin bat etorriz, INGURU21 SLk honako datu hauen berri eman du:

Webgune honen titularra INGURU21 SL da (IFK: B20930079; helbide soziala: Ijentea kalea, 2. Solairuartea, 2. Bulegoa. 20.003 Donostia (Gipuzkoa). Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 2286. liburukian, 67. folioan, SS-28237 orrian eta 1. inskripzioan. Hona hemen enpresarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: info@izadi21.eus.

Erabiltzailea eta erantzukizunen araubidea

INGURU21 SLren webgunetik nabigatzeak, sartzeak eta erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen du, eta, beraz, INGURU21 SLren webgunean nabigatzetik, hemen ezarritako erabilera-baldintza guztiak onartzen dira, kasuaren arabera nahitaez bete beharreko araudia aplikatzearen kalterik gabe.

INGURU21 SLren webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori honako hauetara hedatuko da:
Erabiltzaileak INGURU21 SLk webguneak eskaintzen dituen eduki edo zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea izateko luzatutako inprimakietan emandako informazioa egiazkoa eta legezkoa dela.
INGURU21 SLk eskainitako informazioa, zerbitzuak eta datuak erabiltzea, baldintza hauetan, legean, moralean, ohitura onetan edo ordena publikoan xedatutakoaren aurka, edo, bestela, hirugarrenen eskubideak edo webgunearen funtzionamendua bera kaltetzea.

Loturen eta erantzukizun-salbuespenen politika

INGURU21 SLk ez du bere gain hartzen erabiltzaileak bere webgunean ezarritako esteken bidez eskura ditzakeen webguneen edukiaren ardura, eta adierazten du ez duela inolaz ere sareko beste gune batzuen edukia aztertuko edo kontrolatuko. Era berean, ez du bermatuko esteken bidez eskura daitezkeen bere jabetzakoak ez diren guneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna.

INGURU21 SLk adierazten du beharrezko neurri guztiak hartu dituela bere webguneko erabiltzaileei kalterik ez egiteko, baldin eta kalte horiek bere webguneko nabigaziotik erator badaitezke. Ondorioz, INGURU21 SL enpresak ez du bere gain hartzen erabiltzaileak Interneten nabigatzeagatik izan ditzakeen kalteen erantzukizunik.

Aldaketak


INGURU21 SLk bere webguneko edukian egoki iritzitako aldaketak egiteko eskubidea izango du, aldez aurretik jakinarazi gabe. Bai webgunearen edukiei dagokienez, bai hura erabiltzeko baldintzei dagokienez. Aldaketa horiek bere webgunearen bidez egin ahal izango dira, zuzenbidean onargarria den edozein modutan, eta nahitaez bete beharko dira webgunean argitaratuta dauden bitartean eta ondorengo beste batzuek baliozkotasunez aldatzen ez dituzten arte.

Datuen babesa

Datu Pertsonalen Babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak INGURU21 SLren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla (IFK: B20930079) eta helbide soziala Ijentea kalea, 2. Solairuartea, 2. Bulegoa, 20.003 Donostia (Gipuzkoa), bi aldeen artean ezarritako konpromisoak errazteko, arintzeko eta betetzeko. Indarrean dagoen araudia betez, INGURU21 SLk jakinarazi du datuak lehen aipatutako aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko direla.
Jakinarazten dizugu zure datuen tratamendua legitimatuta dagoela zure baimenarekin.

INGURU21 SLk jakinarazi du datuak modu zilegi, leial, garden, egoki, egoki, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Horregatik, INGURU21 SLk konpromisoa hartzen du zentzuzko neurri guztiak hartzeko, neurri horiek lehenbailehen ezabatu edo zuzen daitezen, zehaztugabeak direnean.

Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, transferitzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta datuok tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, gorago adierazitako posta-helbidera edo info@izadi21.eus. helbide elektronikora bidali beharko duzu eskaera.

Kontrol Agintaritza eskudunera jo ahal izango du, egokitzat jotzen duen erreklamazioa aurkezteko.

Jabetza intelektuala eta industriala


INGURU21 SL, bere kabuz edo lagapen-hartzaile gisa, bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, bai eta bertan jasotako elementuen titularra ere (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, sarbidea eta erabilera, etab.), INGURU SLren titulartasuna. Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta aplikagarriak izango zaizkie bai Espainiako eta Europako araudia, bai gaiari buruzko nazioarteko itunak, Espainiak sinatutakoak.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jartzea, baita horiek eskuragarri jartzeko modalitatea ere, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, INGURU21 SLren baimenik gabe.

Erabiltzaileak INGURU21 SLren jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta erabilera pertsonalerako eta pribaturako baino ez bada. Erabiltzaileak ezingo du ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu INGURU21 SLren orrialdeetan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema.


Legezko ekintzak, aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

INGURU21 SLk, halaber, bere webgunea eta edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egokitzat jotzen dituen akzio zibil edo penalak aurkezteko ahalmena izango du.
Erabiltzailearen eta zerbitzu-emailearen arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiaren araberakoa izango da. Edozein eztabaida sortuz gero, alderdiek arbitrajearen mende jarri ahal izango dituzte beren gatazkak, edo jurisdikzio arruntera jo ahal izango dute, jurisdikzioari eta eskumenari buruzko arauak betez. INGURU21 SL enpresak Gipuzkoan du helbidea, Espainian.