Diagnostikoa eta estrategia

Debabarreneko energia-estrategiaren berrikuspena

Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorreko Helburuak | Energia | Klima-aldaketa

Cliente: Debegesa (Debabarreneko Garapen Ekonomikorako Elkartea)

Ejecución del proyecto: 2018-2019

Servicio: Diagnostikoa eta estrategia

Ámbito de trabajo: Energia, Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorrerako Helburuak, klima-aldaketa.

Duración del proyecto:  2 urte (2018, 2019)

 

2013an onartutako Debabarreneko Energia Estrategiaren berrikuspen partziala egiteko prozesua. Elkarrizketak egin zitzaizkien eskualdeko 8 udaletako arduradun tekniko eta politikoei, abiapuntuko diagnostikoa eta eskualdeko plan berria idatzi ziren, Debabarreneko Energia Mahaia dinamizatu zen, eta aholkularitza eman zitzaien Debegesari eta udalei Euskadiko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legetik eratorritako betebeharren inguruan.

revision de la estrategia energetica debabarrena
Revision de la estrategia energetica