Ingurumen kudeaketa

Kalean hondakinak gaika biltzeko zaborrontziak ezartzeko plana

Hondakinak

Cliente: Donostiako Udala

Ejecución del proyecto: 2019

Servicio:  ingurumen kudeaketa

Ámbito de trabajo: Hondakinak

Duración del proyecto: 2019ko irailetik abendura

 

Hiriko paperontzien inbentarioa eta geolokalizazioa, eta hiri-hondakinen zati guztiak (papera eta kartoia, frakzio organikoa, beira, plastikoak eta ontziak, eta gainerakoak) biltzen lagunduko duten paperontziak ezartzeko ekintza-plana egitea.

realizacion de un plan de implantacion de papeleras para la recogida selectiva de los residuos en la via publica